This website works best with JavaScript enabled
Herb bip logo

W szkole działa Rada Rodziców, która wspiera działalność statutową szkoły. W tym dziale znajdziesz informacje o składzie osobowym Rady Rodziców i rad oddziałowych, plany zamierzeń, sprawozdania oraz inne informacje.

Dnia 23 września 2021 r. odbyło się pierwsze Walne Zgromadzenie Rady Rodziców zwołane przez Panią Dyrektor SP4. Niestety ze względu na niską frekwencję nie dokonano w tym dniu wyboru Prezydium Rady Rodziców na dany rok szkolny. Obecni na zebraniu przedstawiciele Rady Rodziców zapoznali się założeniami Programu Wychowawczo-Profilaktycznego i wysłuchali sprawozdanie z działalności RR za miniony rok.

Dnia 5 października 2021 r. odbyło się drugie w roku szkolnym 2021/2022 Walne Zgromadzenie Rady Rodziców działającej przy Szkole Podstawowej nr 4 w Polkowicach.  Walne przyjęło sprawozdanie z działalności, w tym finansowej. Jednocześnie w wyniku tegorocznych wyborów ukonstytuowało się nowe Prezydium RR w składzie:

Ewa Słotwińska – Przewodniczący;

Justyna Wojdyło – Zastępca;

Paulina Macura – Skarbnik

Elwira Ożga- Pańkowska – Sekretarz;

Iwona Romańska – Członek;

Edyta Mroczko – Członek;

Agnieszka Kopernatzka – Członek.

 

W tym dniu podjęliśmy uchwałę w sprawie składek na Radę Rodziców w roku szkolnym 2021/2022. Wynosić one będą odpowiednio:

  • od jednego dziecka w szkole – 70 zł,
  • od drugiego dziecka lub więcej z jednej rodziny w szkole – po 40 zł.

 

Każde dziecko wpłaca składkę w swojej klasie. Uwaga: klasa która wpłaci składki do 30.11.2021 r., otrzyma zwrot (premię finansową) w wysokości 20% całkowitej wpłaty z przeznaczeniem na własne potrzeby. Im większą kwotę klasy wpłacą, tym większa przypadnie im premia finansowa!

Prezydium RR informuje, że z zebranych środków w roku szkolnym 2021/2022 Rada Rodziców planuje sfinansować nagrody i drobne upominki w konkursach organizowanych przez nauczycieli, nagrody za bardzo dobre wyniki w nauce, a także wspierać uczestnictwo dzieci w różnorodnych szkolnych inicjatywach.

Nastąpiła zmiana skrzynki kontaktowej Prezydium RR. Obecny adres mailowy to: radarodzicow.sp4.polkowice@gmail.com

Witamy w starej - nowej szkole :-)

Drodzy Rodzice,

informujemy, że decyzją Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 4 im. Marii Skłodowskiej –Curie w Polkowicach  na zebraniu w dniu 29 września 2021 r. przyjęto następujące  zasady wpłacania składek:

70 zł na pierwsze dziecko, każde kolejne dziecko 40 zł.

Jesteśmy na facebooku 

Jak do nas trafić 

Nasz adres 

Szkoła Podstawowa nr 4
im. Marii Skłodowskiej - Curie
w Polkowicach

ul. Hubala 3
59-100 Polkowice
woj. dolnośląskie
Tel: 76 746 53 70
Fax: 76 746 53 71

sekretariat@sp4.polkowice.pl

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #f_syc9 #eef77 #020614063440